Biblioteka szkolna i jej zadania

10 Praw czytelnika:)5 Praw bibliotekarstwa R.S  Ranganathana

Regulaminy

Historia biblioteki

Księgozbiór i pomieszczenia

Bibliotekarze

Czytelnicy i czytelnictwo

Nowości

Cytaty o książce

Ekslibris

 

Oświatowe linki

 

Wystawy

 

VARIA

 

 

Cytaty o książce

 

"Książki nigdy nie bywają w złym humorze;

odpowiadając natychmiast na każde zapytanie"

Fr. Petrarka (1304-1374)

 

"Książki to najlepsza żywność, jaką znalazłem

w ludzkiej podróży"

Montaigne (1533-1592)

 

"Cześć starym księgom, najmniejszy ich szczątek,

wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek"

Wiktor Gomulicki (1850-1919)

 

"Książka jest grobem dla tajemnic,

świątynią dla skarbów, źródłem mądrości,

skarbnicą nauk, przyczyną szlachetności."

Z arabskich przysłów

 

"Książka i możność czytania to jeden

z największych cudów ludzkiej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 

"A kto się kocha w czytaniu, bywa z duchem

w rozmawianiu."

Marcin Bielski -pisarz polski XVI w.

 

Cóż może być bardziej cennego od codziennych

spotkań z mądrymi książkami."

Lew Tołstoj (1828-1910)

 

"Książki to są twoi najlepsi przyjaciele,

nie wyśmieją, nie zdradzą, a naucza wiele."

Jan Rak (1820-1909)

 

"Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu

nic zapału do ksiąg nie ostudzi."

Jan Kasprowicz (1860-1926)

 

"Czytanie bez myślenia na nic, a myślenie

bez czytania tez niedaleko prowadzi.

 

"Z każdą zniszczona książką ginie część

jakaś żywota ludzkiego na Ziemi."

J.I. Kraszewski (1812-1887)

 

"Kto czyta- żyje wielokrotnie, Kto zaś z

książkami obcować nie chce- na jeden

żywot jest skazany."

Józef Czechowicz

 

"Mądrość i zacność jest w takim kraju,

gdzie księgi piszą, gdzie je czytają.

Bo dziwną siłę ma w sobie księga,

naucza ludzi, do serc im sięga.

Tych, co są jednej mowy- jednoczy,

raduje dusze i cieszy oczy."

Anna Świrszczyńska (Polska książka księżnej Kingi)

 

"Wiedzieć chcą wszyscy- przykładać się do

nauki nieliczni."

Pascal

 

"Żadna cnota nie zakrzewi się w

królestwie przymusu."

A.F. Modrzewski

 

"Studia książkowe rozwijają umysły

młodzieży, uprzyjemniają starość,

upiększają szczęście, są ucieczką i pociechą

w nieszczęściu, bawią w domu, nie ciążą

poza domem, skracają mękę, czas w

podróży i na wsi."

Cicero

 

"Kto ksiąg nie miłuje, ten nie miłuje mądrości,

a kto nie miłuje mądrości tępieje."

J.A. Kamieński

 

"Kochajmy książki, które są duszą szkół.

Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki."

J.A Kamieński Mowa o książkach 1650

 

"Im więcej się czyta, im lepsze książki,

tym bardziej kształcą one swoich czytelników"

St. Konarski

 

"Żadna książka nie jest tak zła żeby nie zawierała

czegokolwiek dobrego"

Pliniusz

 

"Iste locus musis saler est procul este

prophani Nom castas aedes pectera casta

decent.'

(To miejsce poświęcone jest muzom.

odstąpcie niegodni, bowiem czystym świątyniom

przystoją czyste serca)

Andrzej Trzecieski XVI w.

 

"Szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez

zbrojowni."

anonim

 

"Książki przenikają nas do głębi,

mówią z nami, radzą i łączą się z nami

żywą i serdeczna zażyłością, a żadna nie przechodzi

samotnie ale wprowadza imiona innych i jedna karze

łaknąć drugiej."

Petrarka

 

"Księgi to najlepsi przyjaciele, to znakomici przewodnicy-

niby gwiazda polarna, to doradcy, to najmilsi towarzysze:

cóż za przedziwny użytek i korzyść z książek"

Schober Ulryk